TEMACOAT RM 40 – gruntoemalia epoksydowa odporna na oleje hydrauliczne, syntetyczne i mineralne. Dostępna w pełnej palecie RAL. Wysoka odporność mechaniczna na ruch pieszy oraz samochodów. Łatwa w utrzymaniu czystości.

Przygotowanie powierzchni:

  • powierzchnia betonowa powinna być sucha i sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 3%. Wszelkie plamy i nierówności zeszlifować. Usunąć mleczko cementowe i olej z odlewów betonowych poprzez szlifowanie lub obrabianie strumieniowo-ścierne.
  • powierzchnia przed malowaniem musi być wolna od wszelkich zanieczyszczeń .
System powłokowy
Nazwa produktu
Grubość powłoki suchej
[µm]
Grubość powłoki mokrej
[µm]
Zawartość substanji stałych
[%]
Zużycie teoretyczne
[l/m2]
TEMACOAT RM 40
100
154
65
0,15
TEMACOAT RM 40
100
154
65
0,15
TEMACOAT RM 40
100
154
65
0,15
RAZEM:
300 mikrometrów
0,45

Zaleca się rozcieńczenie pierwszej warstwy rozcieńczalnikiem epoksydowym w ilości około 20-25% objętości farby.

Zużycie praktyczne nie jest zależne od producenta farb, a zależy od warunków aplikacji, kształtu konstrukcji, warunków pogodowych oraz doświadczenia osoby aplikującej.