NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Jakie wyróżniamy kategorie korozyjności środowiska?

Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 wyróżniamy kategorie korozyjności atmosfery (C1, C2, C3, C4, C5) oraz kategorie korozyjności wody i gruntu (Im1, Im2, Im3).

Kategorię korozyjności atmosfery określamy poprzez ubytek masy (g/m2) lub grubości (µ/m2) na jednostkę powierzchni po pierwszym roku eksploatacji. Pomocniczo możemy kierować się przykładami środowisk dla klimatu umiarkowanego:

Na zewnątrz
Wewnątrz
C1
Ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy, szkoły, hotele.
C2
Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie.
Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja np. magazyny, hale sportowe.
C3
Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki(IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie.
C4
Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe.
C5
Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.
Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

Przykłady  konstrukcji dla  kategorii korozyjności  wody i gruntu:

Kategoria
Środowisko
Przykłady środowisk i konstrukcji
Im1
Woda słodka
Instalacje rzeczne, zakłady hydro-energetyczne
Im2
Woda morska lub lekko zasolona
Tereny portów z konstrukcjami, takimi jak wrota śluzy, stopnie wodne, mola, konstrukcje na morzu.
Im3
Grunt
Podziemne zbiorniki, pale stalowe, rurociągi stalowe.

2) Po jakim czasie możemy ponownie przemalować farbę?

Nie przestrzeganie czasów przemalowania kolejną warstwą farby jest często źródłem problemów z powłoką malarską (pęcherzenie, delaminacja). Różne produkty charakteryzują się różnymi czasami przemalowania. W kartach technicznych wszystkich produktów Sigmy oraz Tikkurili znajdziemy tabelę przerw między nakładaniem kolejnych warst. Poniżej przykładowa tabela jednego z produktów:

DFT 150 µm
+10*C
+23*C
+35*C
Pyłosuchowość, po
6 godz.
3 godz.
1,5 godz.
Suchość dotykowa, po
14 godz.
5,5 godz
3,5 godz.
Kolejne malowanie, po
30 godz.
8 godz.
5 godz.
Kolejne malowanie bez piaskowania, maksymalnie po
2 m-ce
1 m-c
7 dni

Czytając tabelę, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw:

  • podane czasy dotyczą grubości warstwy na sucho 150µm, dla innych grubości automatycznie zmienią się
  • czasy przemalowania są uzależnione od temperatury, w której następuje utwardzanie farby
  • oprócz minimalnej przerwy pomiędzy nakładaniem kolejnych warst, wiele produktów ma również limitowany maksymalny czas przemalowania. Po jego przekroczeniu istniejącą powłokę należy omieść strumieniowo-ściernie.

3) Czy nowe konstrukcje trzeba przed malowaniem piaskować/śrutować ?

Nowa stal (walcowana na gorąco) jest pokryta zendrą (zgorzeliną), która powstaje podczas procesu jej przetwarzania. Pozostawienie jej na powierzchni stali przed malowaniem jest niewskazane z następujących powodów:

  • zendra ma inną rozszerzalność cieplną od stali, co sprawia, że w wyniku zmian temperatury odrywa się (wraz z powłoką malarską)
  • przyśpiesza procesy korozji stali – w ogniwie korozyjnym stal-zendra stal jest anodą co może powodować korozję wżerową
  • słaba przyczepność powłoki malarskiej do zendry

Tak więc, przed procesem malowania, zendra powinna być bezwzględnie usunięta. Jedyną skuteczną i wydajną metodą jest obróbka strumieniowo-ścierna.

Jeżeli chodzi o stal ocynkowaną to zalecane jest omiecenie strumieniowo-ścierne ścierniwem mineralnym w celu poprawy przyczepności powłoki malarskiej.